Beach Trip Programme (Welsh)

Mynd i’r traeth gyda’ch dosbarth, teulu neu glwb ieuenctid? Mae gan y pecyn hwn bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich Ysgol Eigion eich hun. O werthfawrogi'r golygfeydd a’r synau, i gasglu a dadansoddi llygredd y môr, i droi popeth rydych wedi ei ddysgu yn weithredoedd mawr, dewr sy’n diogelu’r môr.

  • duration icon 2.5hrs
  • age icon All Ages
  • activity icon Outdoors

Pa ffordd mae’r traeth?

Trowch ddiwrnod ar y traeth yn ymroddiad gydol oes i’r môr.

Mae tri math o weithgaredd yn y pecyn hwn. Ymarferion Cysylltu i’ch helpu i deimlo’n agosach at y môr, tasgau Archwilio ar gyfer crwydro’r traeth a darganfod pethau newydd, a gweithgaredd Diogelu i droi’r hyn rydych wedi ei ddysgu’n weithredoedd amgylcheddol. Mae’r Ysgol Eigion yn daith drwy’r tri phrofiad hyn. Felly, os nad oes gennych amser i wneud yr holl weithgareddau, ceisiwch wneud un o bob un.

Download now