Ysgolion Di-Blastig

PŴER I'R DISGYBLION

 Croeso!

Gyda’n gilydd, gallwn roi’r gorau i’n dibyniaeth ar blastig
untro y gellir ei osgoi, a newid y system sy’n ei gynhyrchu.
Gallwn sicrhau nad ydym yn llenwi ein strydoedd,
parciau a pharciau chwarae ag ef. Oherwydd, os yw ar
ein strydoedd heddiw, bydd yn ein hafonydd yfory, ac
ar ein traethau ac yn ein moroedd am byth. Gallwn sicrhau
bod pob un ohonom yn deall y gallwn newid hyn,
pwy bynnag ydym ni, ble bynnag rydym ni’n byw a ble
bynnag rydym ni’n mynd i’r ysgol!